We Build Your Smile

Kompania NCE sh.p.k është themeluar në vitin 1998. Fillimisht është marrë me import-ekspot. Në vitin 2003 kompania është licensuar në fushën e ndërtimit dhe në 2004 ka filluar aktivitetin e saj ndertues.

NCE numëron një numër ndërtimesh në Tiranë dhe Durrës. Karakteristika themelore e veprimtarise se saj eshte cilesia.

Pikat e Forta të kompanisë janë zgjedhja e bashkëpunëtorëve, përdorimi i materialeve cilësore, marketingu, shitjet, kujdesi për klientin.

MerVille

Previous Projects